E-faktura / PEPPOL

Peppol

Vi är en PEPPOL certifierad AccessPunkt (AP)

En AP gör det möjligt att skicka digitala meddelanden från en avsändare till en mottagare, genom att vara ansluten till oss blir det möjligt att båda ta emot och skicka dessa meddelanden (Fakturor, kreditfakturor osv.) för Er.

Från den 1 april 2019 gäller Lagen om e-faktura vid offentlig upphandling (2018:1277) som innebär att offentlig sektor måste kunna ta emot elektroniska fakturor enligt den europeiska standarden. För dig som leverantör innebär lagen att ni måste fakturera offentlig sektor elektroniskt.

Vi hanterar bland annat Faktura (PEPPOL BIS Billing 3 Invoice), Kreditfaktura(PEPPOL BIS Billing 3 CreditNote), Order (PEPPOL Order 3) och även flera andra typer inom PEPPOL.

Vi hanterar även SveFaktua-formatet och andra EDI-varianter men det sker inte över PEPPOL-nätet.