Låt ICA MinButik komma in i ert ekonomisystem

Kundinformation från FPP3

Det går att importera kundinformationen som kommer från exporten i MinButik.

Importera fakturaunderlag från ID5

Underlag för faktura/kreditköp från kassan (fysiska köp – STB) och onlineköp (STO).

Dagsrapport från FPP5, FPP32 och FPP45

Dagskassafiler kan importeras och detta ger en synlighet i ekonomisystemet.

Bokföringsunderlag själv-/kundfakturor Cosmoz från N25

Import av bokföringsunderlag för Självfakturor (t.ex. provision) och kundfakturor som har utfärdats i Cosmoz Self Service

Bokföringsunderlag Varu-/Leverantörsfakturor från N26 och FPP26

Import av bokföringsunderlag från varu – & leverantörsfakturor.
Vi har även en dialog med ICA om att kunna komma åt PDF-fakturorna för att kunna koppla som bilaga.

Kontakta oss för att få reda på mer.

Kylda lådor med frukt