Ta emot Dokument

Ta emot dokument

Vi på docTech tycker om effektivitet, automatik och strävan efter ett papperslöst kontor. Därför erbjuder vi en enkel, effektiv och automatiserad lösning för företag som inte vill lägga tid på fakturahantering. Vi erbjuder hög effektivitet och kort ledtid vilket leder till att ett effektivt, snabbt och kontrollerat fakturaflöde.  Vi på docTech har tekniken för att ta emot fakturor oavsett hur leverantören väljer att skicka dem. Pappersfakturor, PDF-fakturor och e-fakturor (SveFaktura, PEPPOL, EDIFACT mfl.), samt vår helt egen utvecklade tjänst S&R Network. Med vårt eget utvecklade system tar vi emot fakturor, för att med 100 % korrekthet och validering skicka fakturorna vidare till era affärssystem. Hela processen sker med full automatik och ert företag sparar tid som nu kan spenderas på annan verksamhet.

Fakturans flöde

Idag ankommer Fakturor till oss på fyra olika sätt, E-post, brev, EDI och S&R Network. Efter ankomst behandlar vi fakturor inför läsning och verifiering, eventuella felaktigheter som .ex. fel i belopp korrigeras. Därefter skickas fakturorna till kund eller attest.  Skulle något vara inkorrekt som programmet inte löser själv skickas fakturan vidare till manuell behandling.

E-faktura & PDF-faktura

På docTech arbetar vi med formatet PDF, de många fördelarna med PDF som format är att dokumenten ser exakt likadana ut oavsett system och antal sidor. En faktura som skickas som PDF räknas dock inte som E-faktura, även om det är en faktura som skickas digitalt. Vi kan självklart  skicka och ta emot  E-fakturor: SveFaktura, Peppol och andra EDI-varianter. Ni skickar självklart det som är bäst för er och vi arbetar utifrån era önskemål.

Akter och avtal

Även akter och avtal tar vi och digitaliserar.