Send & Receive Network

Send & Receive
(invoices.exchange)

Med vår smarta och effektiva tjänst Send & Receive Network, sänds fakturorna från leverantör till mottagare snabbt och smidigt. Den här tjänsten passar perfekt för företag som eftersträvar effektivitet. Leverantörer kan skicka sina fakturor via System koppling(API), FTP, Epost och virtuella skrivare. Fakturorna som kommer in samlas i en grupp innan de skickas för läsning och verifiering.

När vi för första gången får in era fakturor behandlar vi dem och lägger in deras layout i vårt system, detta arbete gör att fakturorna därefter kan snabbt och smidigt skickas från er till oss och vidare. Resultatet blir att era fakturor skickas till oss, därefter sker allting per automatik utan någon extra manuell hantering eller behandling. Skulle det visa sig att system markerar att något inte stämmer, då går vi in och behandlar problemet manuellt. När fakturan har blivit läst och är klar, sorteras fakturorna efter vart dem ska och sedan skickas dem utifrån hur mottagaren vill få sina fakturor levererad.

Send & Receive Client

Programmet Send & Recevie client brukar oftast kallas för Virtuella skrivaren. Programmets primära funktion är att hämta och lämna dokument från en plats till en annan, programmet importerar och exporterar även dokument till andra program. Med gemensamma mappar kan programmet hämta och lämna fakturor och andra dokument. Denna funktion går att schemalägga, genom att sätta datum och tid för hämtning eller utskick. Programmet har andra funktioner som förhandsgranskning av dokument. Sökord av metadata som ex. avtal, mottagare och åtgärdsdatum.

Vi installerar programmet med hjälp av fjärrstyrning, vilket innebär att ni kan följa installation samtligt som vi samtalar över telefon.  Skulle det uppstå komplikationer kan vi gå in och supporta med samma funktion som under installation.