Minuba

Med vår integration med Minuba kan ni få ett enklare flöde på era inkommande och utgående dokument.

Här under skickar ni in en förfrågan att starta en integration och när allt är uppsatt hos oss kommer ni att få en nyckel som ni behöver skriva in i Minuba så är själva integrationen igång.


    Utskick (Utskriftoch/eller e-Faktura)


    Inkommande, Faktura tolkning (e-post/PDF och e-Faktura)Inkommande, Faktura skanning och tolkning (Postbox hos docTech, e-post/PDF och e-Faktura)
    Har egen funktions e-post för leverantörsfakturor, som docTech skall hämta från (Skriv i vilken i Extra information)