WebbVäg och Fastighetsdata

Kan hantera och hjälpa  bostadsrättsföreningar, enskilda väghållare och andra
samfälligheter med medlemsregister, debiteringslängd, fakturering,
andelstal, bokföring och föreningens övriga förvaltning. I WebbVäg  finns det även stöd för sektions indelning.

WebbVäg innehåller också förenings hemsidor och fungerar också med
Mac, Linux osv. då det är Webbaserat.

WebbVäg
Webbaserad – i molnet

Det ingår blandannat.
   • medlemsregister
   • debiteringslängd
   • fakturering
   • möteskallelser
   • sektioner
   • bokföring
   • momsrapport
   • hemsidor
   • postningstjänst
Gå till beställningsfliken och beställ en prova på – version under 30 dagar utan kostnad.

Fastighetsdata från Lantmäteriet

Behöver ni bara uppdaterade fastighetsdata. Klicka på Beställ här nedanför.

Fastighetsdata levereras i excelformat. Förändringar även i en txt-fil.

Medlemsregister/fastigheter importeras direkt från lantmäteriet.

Normal leveranstid för fastighetsdata från Lantmäteriet är 2-4 dagar.

WebbVäg

Webbväg finns på nätet och dessutom anpassat för läsplattor och mobiltelefoner.

Med Webbväg kan en samfällighet för vägar m.fl. skriva ut debiteringslängder, sammanträdeskallelser och fakturor på avgifter som medlemmarna ska betala.

Du behöver inte installera något på din dator och du behöver inte heller göra säkerhetskopior, det sker automatiskt.

Med Webbväg är det mycket enkelt att dela med sig av informationen till både styrelse och medlemmar om så önskas.

Det tar bara ett par minuter att skapa en debiteringslängd och fakturor och med en enkel knapptryckning skicka dom via e-mail eller till posten för vidarebefordran till medlemmarna. Mycket enkelt!

WebbVäg – Medlemsregister

ParameterJaNejKommentater
FastighetsdataX  
Manuell uppdatering av medlemsregistret – lokaltX  
Möjlighet att få programmet levererat med förregistrerad ägarinformation  Leverantören kan ge anbud för att
– flytta föreningens gamla register (tex. från Excel) till WebbVäg
– skaffa fastighets- och ägardata från Lantmäteriet och förinstallera i WebbVäg
SektionshanteringX  
TonkilometermetodenX  
E-post och mobilnr. per delägare registrerasX  
Hantering av (kommunala/externa) bidrag per fastighetX Kommunala bidrag kan gottgöras på fastighetsfakturan.
Valbara fakturamottagare om många delägareX  
Hantering av ägare i utlandetX Långa utländska adresser med flera rader är möjliga.
Registrering av styrelsemedlemmar  X 
MedlemslistaX  
All medlemsinformation är sökbarX Möjligheten att sortera tabeller på olika sätt underlättar sökandet av data.
Brev till medlemmarX T.ex. adresserade möteskallelser
KallelseutskrifterX  
Adressetiketter  X 
Utskrift av röstsedlar  X 
NärvarolistaX  

 

WebbVäg – Ekonomi

ParameterJaNej
DebiteringslängdX 
Utskrift av avgiftsfakturor som skickas lokaltX 
Faktura/ Bankgiro blankettX 
Faktura/ Plusgiro blankettX 
Hantering av OCR-fakturorX 
Möjlighet att själv skriva fritext i fakturorna, t.ex. ett meddelande.X 
Utskrivt av ”vanliga” fakturor för t.ex. slitagavgiftX 
Fakturor med format för fönster-kuvert (adress-etikett behövs ej)X 
Utskrift av adressetiketter X
Automatisk fördelning av fakturabelopp enligt ägd andel och andelstalX 
Fakturautskrift för påminnelse med tillagd påminnelseavgiftX 
Avprickning av betalda fakturor lokaltX 
Budget – utskriftX 
Budgetsimulering för olika avgifterX 
Resultatrapporter, -räkningX 
Balansrapporter, -räkningX 
Bokföringslogik/debet-kredit inbakat i programmet.X 
Hantering av momsX 
Momsintyg till medlem som kan lyfta andel av samfällighetens momsX 
Betalda, förfallna och fakturerade avgifter sökbaraX 
Hantering av påminnelsefakturorX 
Automatisk hantering av övergång mellan ny och ”gammal” verksamhetsperiodX 

Priser

Webbväg priser

Alla priser exkl moms

 Kr / År
Per förening1800.00 + 6.50/fastighet

Programsupport och Uppdatering av fastighetsdata upp till 4 ggr/år
ingår i denna tjänst.

Winväg uppdateringstjänst
FöreningarUppdateringstjänst Plus / År (kr)
Per förening1800 + 6,5 kr/fastighet

Winväg uppdateringstjänst Plus:

Möjlighet att använda postningstjänsten och möjlighet att använda Kundsidorna på docTechs server för säkerhetskopiering. Dessutom möjlighet för föreningen att få dess fastighetsuppgifter från Lantmäteriets register upp till fyra gånger per år.

Uppgifterna levereras i Excel-format till Winvägs Kundsidor där kunden kan hämta dem. Kunden kan själv överföra uppgifterna till Winväg-programmet

Obs. docTech Systems AB svarar inte för eventuella felaktiga uppgifter i registret vi får från lantmäteriet.
Alla priser exkl moms

Postningstjänst i WebbVäg

 Pris (kr)
Utskrift av brevets första sida, kuvertering och postning inrikes13.00 / st
Tilläggssidor1.20 / st

Fastighetsdata från Lantmäteriet
Engångsuttag (gäller er som inte använder Webbväg)

Pris (kr)
850.00  + 6.00 / fastighet

Egen webbadress
I priset webbadresser under webbadresserna www.vagforening.com eller www.samfallighet.com. Exempel: www.vagforening.com/modellvag.

Tilläggsavgift för en egen webbadress t.ex. www.modellvag.com. Öppningsavgift 600 kr och årsavgift 400 kr/år. Som ändelser för domännamnet kan användas .com, .net, .info eller .org.
Alla priser exkl moms (moms tillkommer på ovanstående priser)

Kontaktuppgifter

Vill ni veta mer eller behöver hjälp så kan ni höra av er till:
Jan Ellström

Tel. 0737 – 522492

Det går även att höra av er till vår växel på 019 - 760 89 00