e-Arkiv

Från pärm till skärm

Snabbaste sättet att hitta dina dokument.

Fakturor, bokföring, journaler, avtal, och personalakter.
Avtalsbevakning ingår, få kontroll när avtal skall sägas upp.

 Erfarenhet och dialog

Vårt e-arkiv bygger på  20 års erfarenhet samt dialog med kunder om deras olika krav/behov.
Mobilstöd för Surfplattor & Mobiltelefoner så att ni når era dokument överallt.

Fysisk förvaring

Vi tillhandahåller även fysiskt arkiv där vi arkiverar de dokument som kräver arkivering under lång tid eller av andra orsaker bör finnas kvar fysiskt.

Våra system uppfyller självklart samtliga krav för arkivering såväl elektroniskt som fysiskt. Samtidigt ökar säkerheten för företagets dokument med minimerade risker för brand, vattenskada, åldrande med låg läsbarhet och felhantering.